HPP Asianajotoimisto

Haussa Markkinointi- ja viestintäjohtaja

13.10.2021

HPP Asian­ajo­toi­mis­to Oy on lii­ke­ju­ri­diik­kaan eri­kois­tu­nut asian­ajo­toi­mis­to. Asiak­kai­tam­me ovat alo­jen­sa joh­ta­vat suo­ma­lai­set ja kan­sain­vä­li­set yri­tyk­set ja eri­kois­tu­mi­sa­luei­siim­me kuu­lu­vat yri­tys- ja ra­hoi­tus­jär­jes­te­lyt, ve­rot, rii­dan­rat­kai­su, tek­no­lo­gia ja im­ma­te­ri­aa­lioikeu­det, maksukyvyttömyysmenettelyt, kil­pai­luoi­keus, ym­pä­ris­tö ja kiin­teis­töt sekä lo­gis­tiik­ka. HPP on erikoistunut olennaiseen. Panostamme asiakkaidemme liiketoiminnan kasvattamiseen tarjoamalla korkean lisäarvon juridisia ratkaisuja. Tämä edellyttää asiakkaidemme liiketoiminnan syvällistä ymmärtämistä sekä sitä, että asiakkaillamme on aina käytössään juuri oikea määrä oikeanlaista juridista projektiosaamista. Kansainväliset katalogit ovat noteeranneet osaamisemme korkealle tasolle jo pitkään.

Työpaikkana HPP tunnetaan vahvasta juridisesta osaamisesta  ja hyvästä yhteishengestä. Asianajotoimistossa panostetaan parhaillaan jo meneillään olevan kasvun vauhdittamiseen ja kansainvälistymiseen.

HPP:llä työskentelee ihmisiä, joiden asenne on tinkimätön ja innostunut. He suhtautuvat omaan oppimiseen ja kehittymiseen intohimoisesti ja ovat sitoutuneita ensiluokkaiseen asiakaspalveluun.

HPP Asianajotoimisto haluaa palveluiden kysynnän kasvaessa vahvistaa organisaatiotaan ja hakeekin nyt riveihinsä

MARKKINOINTI- JA VIESTINTÄJOHTAJAA

Tässä tehtävässä:

 • Raportoit toimitusjohtajalle
 • Sinulla on strateginen vastuu HPP:n ulkoisesta markkinoinnista, työnantajamielikuvan kehittämisestä sekä sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä
 • Vastaat markkinointistrategian luomisesta ja toteuttamisesta
 • Vastaat markkinointibudjetin suunnittelusta, mittareiden luomisesta sekä raportoinnista ja seurannasta
 • Toimit markkinointitiimin esimiehenä
 • Vastaat brändin kehittämisestä sekä viestinnän ja materiaalien yhdenmukaistamisesta
 • Vastaat monikanavaisen markkinoinnin suunnittelusta ja toteuttamisesta
 • Sinulla on sisäisten ja ulkoisten viestintätyökalujen ja -kanavien omistajuus ja vastaat niiden ylläpidosta ja kehittämisestä yhdessä tiimisi kanssa
 • Vastaat viestintäkulttuurin ja työyhteisöviestinnän periaatteiden luomisesta sekä viestinnän yhtenäistämisestä ja synkronoimisesta, niin sisäisessä- kuin ulkoisessakin viestinnässä
 • Vastaat asiakaskokemuksien parantamisesta ja hyödynnät hyviä asiakaskokemuksia viestinnässä̈ sekä markkinoinnissa
 • Vastaat tiimisi kanssa esitysmateriaalien suunnittelusta, kehittämisestä ja valmistelusta
 • Osallistut konseptien kehittämiseen ja jalkauttaminen yhdessä̈ sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien kanssa
 • Osallistut ulkoisten sekä sisäisten tapahtumien ideointiin, suunnitteluun ja toteuttamiseen

Toivomme, että:

 • Sinulla on vahvaa strategista näkemystä ja osaamista, mutta olet samalla käytännönläheinen ja omaat itsenäisen sekä oma-aloitteisen työskentelytavan
 • Olet vahva, ilmaisuvoimainen ja innostava persoona, sinulla on proaktiivinen ote työhösi
 • Sinulla on erinomaiset verkostoitumis- ja yhteistyötaidot
 • Olet tottunut avoimeen ja läpinäkyvään toimintatapaan
 • Olet sosiaalinen, tavoitteellinen ja kunnianhimoinen
 • Ymmärrät brändi- ja sidosryhmäviestinnän merkityksen ja pystyt osaltasi sparraamaan HPP:n menestykseen muuttuvassa toimintaympäristössä strategisten kasvutavoitteiden mukaisesti
 • Hallitset digitaalisen viestinnän ja sosiaalisen median eri ulottuvuudet
 • Kykenet tiiviiseen yhteistyöhön niin sisäisten kumppaneiden, kuin mediatoimistojenkin kanssa

Tarjoamme sinulle:

 • Työtehtävän, jossa pääset viemään markkinoinnin seuraavalle tasolle
 • Vahvan johdon tuen ja hyvät resurssit markkinoinnin kehittämiselle
 • Tukea kehittymiseesi ja mahdolliseen opiskeluusi
 • Erittäin kilpailukykyisen palkkamallin ja muut edut
 • Toimiston erittäin keskeisellä sijainnilla

Jätä hakemuksesi ja ansioluettelosi viimeistään 24.10.2021, aloitamme haastattelut heti.

Lisätietoja tehtävästä antaa Inhunt Group Oy:n Senior Headhunter Antti Leimu 045 310 4210, antti.leimu@inhunt.fi