HPP:n ympäristötiimi kirjoitti Chambersin uuden ympäristöoppaan Suomi-osion

Kari Marttinen, Tarja Pirinen, Minna Juhola ja Outi Iso-Markku HPP:n ympäristötiimistä ovat yhdessä kirjoittaneet Suomea koskevan osion juuri ilmestyneeseen Chambers Environmental Law 2019 -oppaaseen.

Opas kattaa kuvauksen uusimmasta annetusta sääntelystä eri ympäristöoikeuden alojen näkökulmista Suomessa ja tulee olemaan hyödyllinen ympäristöalan asiantuntijoille sekä ulkomaisille lakimiehille heidän avustaessa asiakkaitaan ympäristöä koskevissa projekteissa Suomessa.

HPP on Suo­men joh­ta­va oi­keu­del­li­nen pal­ve­lun­tar­joa­ja ym­pä­ris­tö­oi­keu­den alalla. Ym­pä­ris­tö­oi­keu­den asian­tun­ti­ja­ryh­mäm­me on yksi Suo­men suu­rim­mis­ta ja sil­lä on eri­tys­asian­tun­te­mus­ta kai­kis­ta ym­pä­ris­tö­alan ky­sy­myk­sis­tä. Myös oikeudellisten palvelujen tarjoajia maailmanlaajuisesti luokitteleva Chambers on asettanut HPP:n asiantuntijat Band 1-kategoriaan joka vuosi ”Ener­gy & Na­tu­ral Re­sources” -ka­te­go­rias­sa.

Chambers Environmental Law Guide 2019

Jaa artikkeli