HPP AsianajotoimistoErikoistunut olennaiseen

Tuemme asiakkaidemme liiketoiminnan tavoitteita tarjoamalla korkean lisäarvon juridisia ratkaisuja

HPP Asian­ajo­toi­mis­to Oy on lii­ke­ju­ri­diik­kaan eri­kois­tu­nut asian­ajo­toi­mis­to. Asiak­kai­tam­me ovat alo­jen­sa joh­ta­vat suo­ma­lai­set ja kan­sain­vä­li­set yri­tyk­set ja eri­kois­tu­mi­sa­luei­siim­me kuu­lu­vat yri­tys- ja ra­hoi­tus­jär­jes­te­lyt, ve­rot, rii­dan­rat­kai­su, tek­no­lo­gia ja im­ma­te­ri­aa­lioikeu­det, maksukyvyttömyysmenettelyt, kil­pai­lu- ja EU-oi­keus, työoikeus, ym­pä­ris­tö ja kiin­teis­töt sekä lo­gis­tiik­ka.

Lue lisää

Avoimet paikat

Oletko erikoistunut olennaiseen?
Haluatko kehittyä alan huippuosaajaksi
ja edetä urallasi? HPP rekrytoi:
katso avoimet työpaikat.

Ota yhteyttä

HPP Asianajotoimisto Oy
Bulevardi 1 A 00100 Helsinki
Puh +358 9 474 21
info@hpp.fi

LinkedInInstagram